Vores tilbud består af 3 ydelser

  • Frydendalsvej 29
  • Frydendalsvej 8
  • Gammel Jernbanevej 10

Frydendalsvej 29

Hvor vi både har unge under og over 18 år.

Det er normalt her vores unge indskrives først, der kan dog være unge som starter deres ophold i nr. 8, men det vil altid være med baggrund i en individuel vurdering.

I nr. 29 er der vågen personaledækning alle døgnets timer. Her er hhv. 1 eller 2 personaler til stede til 8 beboere.

I nr. 29 er kosten en del af opholdsbetalingen, og de unge og personalet laver sammen aftensmad. Herudover har de unge adgang til kost døgnet rundt.

Frydendalsvej 8

Nr. 8 er for de unge som er i stand til at klare almindelig daglig livsførelse (ADL) relativt selvstændigt, men stadig med støtte. De unge her har medarbejdere til rådighed dag og aften på hverdage. De kan dog kontakte personalet i nr. ved behov og nattevagten fra nr. 29 tilser huset i nattens løb.

I nr. 8 holder de unge sig selv med kost, og fællesspisning tilbydes her, som et socialt tilbud.

Gammel Jernbanevej 10

Udslusningslejlighederne i Valby er for de unge, som vurderes at være på trapperne, til at kunne bo på egen hånd. De har medarbejderstøtte efter aftale, ligesom de fortsat kommer i nr. 8 efter aftale.

Det er medarbejderne fra nr. 8 som er tilknyttet de unge i Valby.

Her er den unge selv ansvarlig for al daglig livsførelse og støtten har som udgangspunkt en mere coachende karakter. Udslusningsydelsen er kun et tilbud til unge som er indskrevet hos os i forvejen.

Husene på Frydendalsvej har ansat psykiater som både deltager i teamets planlægning af den pædagogiske behandling, regulerer evt. medicin og har samtaleforløb med beboerne, efter behov. Dette gælder for alle 3 ydelser.

Priser 2020

Priserne nedenfor er med udgangspunkt i at den unge kan indplaceres i eksisterende rammer og personalenormering, er det ikke tilfældet kan en øget personaledækning evt. være relevant. I så fald vil prisen herfor aftales, men udgangspunkt i den unges behov.

Som dækker kost, logi, lomme og tøjpenge, fælles aktiviteter og ture samt pædagogisk støtte i henhold til SEL § 66.

Der er personaledækningen i huset døgnet rundt og en vågen nattevagt.

Som dækker kost, logi, social træning, botræning samt pædagogisk støtte i henhold til SEL § 107.

Kommunen betaler den fulde pris og sætter den unge i egenbetaling af kost og logi.

Som dækker logi, social træning samt pædagogisk støtte og botræning i henhold til SEL § 107.

Kommunen betaler den fulde pris og sætter den unge i egenbetaling af logi.

Som dækker logi, pædagogisk støtte og samtaler samt mulighed for at henvende sig på Frydendalsvej efter aftale og ved behov.

Kommunen betaler den fulde pris og sætter den unge i egenbetaling af logi.

Egenbetaling

Ved udregning af egenbetaling er vi gerne behjælpelige ift. Fastsættelsen, kontaktpersonen vil sammen med den unge udfærdige et skema med de øvrige udgifter som den unge har.

Visitation

Vores visitationsprocedure er 3 delt.

Første del er normalt en kontakt til forstander Sofie Aaen Nissen enten telefonisk eller på mail, her sker den første screening ift. Målgruppe, pladser osv. Derefter fremsendes papirer på den unge og herefter vender vi tilbage med en foreløbig vurdering. Det kan også være der er ting vi spørger yderligere ind til.

Herefter kan der være 2 procedurer.

  • Hvis vi vurderer at den unge er i målgruppen og der ikke er utydelige eller risikobetonede problemstillinger, i forhold til de øvrige beboere i papirerne, Inviteres den unge og sagsbehandler, evt. pårørende til et forbesøg. Her præsenterer vi os og fortæller om tilbuddet og hvad det indebærer at bo på Frydendalsvej. Derefter melder den unge tilbage, om han/hun vil bo her og vi holder en visitationssamtale, hvor vi taler om den unge, og de første aftaler for samarbejdet indgås.
  • Hvis der er uafklarede spørgsmål i forhold til den unges vanskeligheder eller adfærd, og de kan have indflydelse på de øvrige beboeres trivsel hos os, vil vi inden et forbesøg afklare disse ting, det kan være ved at rykke visitationssamtalen hen foran besøget og måske holde den et andet sted (dette for ikke at præsentere den unge for et tilbud, som måske ikke bliver til noget).

Derefter aftales tidspunkt for indflytning.