Om Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende institution. Vi modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107.

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på ialt 10 fastansatte samt en fast stab af vikarer. Dertil kommer en sekretær og en pedel, der også er behjælpelige med de praktiske ting.

Vi har en fast tilknyttet psykiater 4 timer ugentlig. Psykiateren sparrer med og underviser personalet og har samtaler med de unge.

Vores dagligdag tilstræber normalitet og udvikling i rammer, som fordrer anerkendende og respektfulde relationer mellem de unge og medarbejderne.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 16- 27 år med forskellige problemstillinger såsom:

  • Angsttilfælde
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Depressioner
  • Skizofrene psykoser
  • Familiemæssige problemer

Da vores unge generelt trives i et roligt miljø, kan vi ikke rumme beboere som har en stærkt forulempende eller truende adfærd.

Vi har plads til 20 unge på de tre afdelinger.

Ansatte

Vi har en personalegruppe i “Husene på Frydendalsvej” som er bredt sammensat aldersmæssigt, kompetencemæssigt og uddannelsesmæssigt. Alle ansatte modtager ekstern supervision og deltager i diverse kurser og faglige temadage.

Herudover har vi psykiater tilknyttet 4 timer ugentligt. Psykiateren har konsultation her i husene hver tirsdag.

Vi har tilknyttet en fast gruppe af vikarer, der ligesom det faste personale, dækker et bredt spekter af faglige og personlige kompetencer.

desuden har vi en sekretær og en pedel, samt rengøringspersonale.

Bestyrelse

Husene på Frydendalsvej har en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og påser at økonomiske og administrative anliggender varetages i forhold til institutionens formål og den relevante lovgivning.

Bestyrelsen består af:

  • Jan Vittrup Pedersen
    Formand
  • Annelise Lerager
  • Hanna Feddersen