Historien om Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej blev oprindeligt oprettet i juli 1976 under navnet: “Foreningen For Unge Mænds Vel´s Ungdomspension” og blev pr. 1/7 1986 omdannet til institutionen “Husene på Frydendalsvej”.

Ved etableringen i 1986 overdrog Foreningen “Foreningen For Unge Mænds Vel´s Ungdomspension” ejendommene Frydendalsvej 8 og Frydendalsvej 29 til “Husene på Frydendalsvej”.

Ude, men hjemme….

Husene på Frydendalsvej er et botilbud med en hjemlig atmosfære, hvor det tilstræbes, at den unge kan have en hverdag, der så vidt muligt afspejler den man genkender hjemmefra, eller som øvrige unge mennesker har.

Hverdagen byder på en daglig struktur, der lægger op til, at den unge skal i beskæftigelse eller uddannelse – og i weekender og ferier soves der længe uden de store krav og forventninger.

Vores lokation betyder, at vi bruger byen og dennes tilbud hyppigt, og at den unge vil have let adgang til transport og beskæftigelse samt uddannelse.

Venner og familie er altid velkomne, ligesom den unge altid kan tage ud til hvad det end måtte være af besøg eller aktiviteter udenfor huset.

Vi holder traditioner i hævd og tilstræber en god og indbydende stemning i husene, hvilket giver de unge de bedste forudsætninger for at udvikle sig optimalt.

Vi tilstræber således et trygt og stabilt miljø med hjemlig atmosfære, samtidig med der opretholdes et højt fagligt niveau – dog uden at glemme det almindelig ungeliv, som en forudsætning for den enkelte trives.

Medarbejdere

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på i alt 10 fastansatte samt en fast stab af kompetente vikarer. Både vores faste ansatte og vores vikarkorps består af modne dygtige medarbejdere, som besidder stort engagement og ansvarlighed i arbejdet med de unges ofte svære problemstillinger.

Vi har tilknyttet en fast psykiater, som superviserer personalet, og som har samtaler med de unge hver 14. dag, ligesom vi administrerer medicin, hvor der er behov for det. Vi er døgnbemandet og nr. 29 har vågen nattevagt, som også er til rådighed for de øvrige unge, både i nr. 8 og i udslusningslejlighederne i Valby.

Desuden har vi en sekretær og en pedel, samt rengøringspersonale.

Bestyrelsen

Husene på Frydendalsvej har en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og påser at økonomiske og administrative anliggender varetages i henhold til institutionens formål og den relevante lovgivning.

Bestyrelsen består af:

  • Jan Vittrup Pedersen – Formand
  • Hanna Feddersen – Næstformand
  • Nina Albrechtsen