Om Husene på Frydendalsvej

Gennem et samarbejde mellem de unge, deres netværk og den unges kommune, ønsker vi at skabe et miljø, hvor de unge kan udvikle sig til selvhjulpne, selvstændige mennesker, som ansvarligt kan tage vare på deres liv.

Vores arbejde tager udgangspunkt i en individuel pædagogisk handlingsplan. Vi arbejder fagligt med udgangspunkt i de unges oplevelser og fortællinger om deres liv, samtidig med at vi hele tiden fastholder normalitet som en fælles referenceramme for samværet.

Vi betragter en bæredygtig relation medarbejdere og beboere imellem som et afgørende fundament for udvikling, derfor er det vigtigt at stemningen i vores huse altid er varm og anerkendende.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 15- 28 år med forskellige problemstillinger såsom:

 • Angsttilfælde
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Depressioner
 • Skizofrene psykoser
 • Familiemæssige problemer
 • selvskade
 • OCD

Da vores unge generelt trives i et roligt miljø, kan vi ikke rumme beboere som har en stærkt forulempende, truende eller voldelig adfærd.

Vi har plads til 20 unge på de tre afdelinger.

Ansatte

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på i alt 10 fastansatte samt en fast stab af vikarer. Både vores faste ansatte og vores vikarkorps består af modne dygtige medarbejdere, som besidder stort engagement og ansvarlighed i arbejdet med beboernes ofte svære problemstillinger.

Vi har en fast psykiater som superviserer personalet og har samtaler med de unge, ligesom vi administrerer medicin hvor der er behov for det. Vi er døgnbemandet og det ene af husene (8 pladser) har vågen nattevagt, som også er til rådighed for de øvrige unge.

Desuden har vi en sekretær og en pedel, samt rengøringspersonale.

Bestyrelse

Husene på Frydendalsvej har en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, og påser at økonomiske og administrative anliggender varetages i forhold til institutionens formål og den relevante lovgivning.

Bestyrelsen består af:

 • Jan Vittrup Pedersen
  Formand
 • Annelise Lerager
 • Hanna Feddersen