Om Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende døgninstitution beliggende centralt på Frederiksberg. Vi modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107.

Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg samt en ejendom med fem to værelses lejligheder i Valby. Desuden har vi et sommerhus i Tisvildeleje.

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på ialt 10 fastansatte samt har en fast stab af vikarer. Dertil kommer en administrativ medarbejder og en pedel, der også er behjælpelige med de praktiske ting.

Vi har en fast tilknyttet psykiater 3 timer én gang ugentlig. Psykiateren superviserer personalet og har samtaler med de unge.

Vores dagligdag er baseret på normalitet og udvikling i rammer, som tilstræber anerkendende og respektfulde relationer mellem de unge og medarbejderne.

Vi bestræber os på at leve sundt med fysisk aktivitet og økologiske madvarer.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 15- 25 år med forskellige problemstillinger såsom:

 • Angsttilfælde
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Depressioner
 • Skizofrene psykoser
 • Familiemæssige problemer

Vi har plads til 20 unge på de tre afdelinger.

Ansatte

Vi synes det er meget vigtigt at medarbejderne i “Husene på Frydendalsvej” er bredt sammensat aldersmæssigt, kompetencemæssigt og uddannelsesmæssigt. Alle ansatte modtager månedlig supervision ved ekstern psykolog og deltager i diverse kurser og faglige temadage.

Vi har, til det direkte arbejde med de unge, ansat socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og en håndarbejdslærer.

Herudover har vi gennem mange år haft den samme psykiater tilknyttet. Psykiateren har konsultation her i husene hver tirsdag.

Vi har tilknyttet en fast gruppe af vikarer. For tiden har vi ansat 4 vikarer. Den ene er psykologistuderende, en er psykoterapeut, en er speciallærer og psykoterapeut og en læser til social- og sundhedsassistent.

Af andre medarbejdere har vi ansat en regnskabsassistent, en “handy man” samt en rengøringsassistent.

Bestyrelse

Husene på Frydendalsvej er underlagt en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, og påser at økonomiske og administrative anliggender varetages under hensynstagen til institutionens formål, indgåede aftaler og særlovgivningen indenfor institutionens arbejdsområde.

Bestyrelsen består af:

 • Jan Vittrup Pedersen
  Formand
 • Annelise Lerager
  Uddannelsesvejleder
 • Hanna Feddersen
  Daghøjskole forstander