Velkommen til Husene på Frydendalsvej

Vi er en selvejende døgninstitution for unge med psykiatriske vanskeligheder. Vores fysiske rammer er to dejlige villaer på Frederiksberg samt en ejendom i Valby med seks to-værelses lejligheder.

Vi har også et sommerhus i Tisvildeleje. Det bruger vi til rekreation med vores unge, når der er behov for at komme på afstand af de daglige rammer og at slappe af i rolige omgivelser nær skov og strand.

Vi er 10 ansatte med socialpædagogisk baggrund. Herudover har vi en fast tilknyttet psykiater 4 timer hver uge. I tilfælde af, at vores unge har brug for terapeutiske samtaler udover det, som det faste personale kan tilbyde, indgår vi i det konkrete tilfælde aftale om bistand fra en psykolog.

Vores 3 afdelinger

Frydendalsvej 29

I nr. 29 er der plads til 8 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Frydendalsvej 8

I nr. 8 er der plads til 6 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Udslusningslejlighederne

I Valby er der plads til 5 unge. Varigheden evalueres løbende, men er på maksimalt 2 år.

Generelt

Den unges forløb i Husene på Frydendalsvej planlægges altid på baggrund af, hvad den enkelte unge har behov for.

Det er en mulighed, at den unge via sin udvikling kommer til at bo i alle tre afdelinger. Det kan dog være, at den unge har brug for et andet forløb og f.eks. flytter direkte ind i nr. 8 eller springer udslusningsboligen over.

Forløbet er altid noget, som aftales mellem sagsbehandler, den unge og institutionen.

Frydendalsvej 29 er basen, oftest er det her den unge først flytter ind. I den indledende fase er nøgleordene omsorg og struktur. Der lægges vægt på, at den unge i eget tempo kan genoptage egne kompetencer og tør indgå i nye relationer. Herudover opstartes samarbejde med den unge omkring pædagogisk handleplan. I nr. 29 er der døgnbemanding og der stiles mod, at den unge og den unges kontaktperson opnår en bæredygtig relation. Den unge tilbydes høj grad af omsorg, støtte og vejledning.

Frydendalsvej 8 er den naturlige base for videreudvikling og der støttes op om den udvikling der er sket i nr. 29. I nr. 8 støttes den unge i, at turde stå alene og ad den vej udvikle selvstændighed og medansvar for egen udvikling. I nr. 8 er der ikke nattevagt i huset, men tilsyn af nattevagt fra nr. 29. Endvidere er der ikke personale i huset fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Den unge får en kontaktperson som arbejder videre med den udvikling og de mål som er opsat i nr. 29. I nr. 8 tilbydes omsorg og støtte samt i høj grad guiding, vejledning og coaching.

Udslusningslejlighederne på Gl. Jernbanevej i Valby udgør rammerne for den sidste fase i den unges forløb på Frydendalsvej. Her støttes den unge i, at kunne fungere selvstændigt i samfundet. Dette indebærer at varetage en selvstændig bolig, økonomi, kontakt til offentlige instanser og, i det hele taget, at tage ansvar for egen videreudvikling. Den unge støttes i selvstændiggørelse ved støtte af tilknyttede pædagogiske medarbejdere, som den unge kender fra opholdet i nr. 8.