Velkommen til Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende institution beliggende centralt på Frederiksberg. Vi er et botilbud som modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107. Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg samt en ejendom med seks to værelses lejligheder i Valby.

Vores målgruppe er unge mellem 15 og 28 år, der af forskellige årsager har svære livsbetingelser som følge af socialt betingede problemstillinger, diagnoser stillet i psykiatrisk regi, eller sårbare unge, der er udfordret i at navigere i livet og som er i mistrivsel generelt i en sådan grad, at det er invaliderende for deres funktionsniveau.

Fælles for de unge er, at det er vurderet, at en hensigtsmæssig udvikling er betinget af en behandlingsmæssig indsats i døgnregi, og at det vurderes, at der er en grad af udviklingspotientiale.

Vi modtager således unge med psykosociale udfordringer, samt unge der er diagnosticeret inden for det skizofreniforme felt, har hyperkinitiske forstyrrelser, OCD, personlighedsforstyrrelser, aspergers syndrom, selvskade, angst eller som endnu ikke er udredt i psykiatrisk regi, men hvor der ses behov for afklaring af problemstilling.

Da målgruppen er kendetegnet ved en skrøbelighed og et behov for ro og tryghed, modtager vi ikke unge, som er udadreagerende eller har en adfærd, der må opfattes som stærkt forulempende for omgivelserne.

Udgangspunktet for en anbringelse på Husene på Frydendalsvej er, at den unge bliver i stand til at leve et selvstændigt, selvforvaltende voksenliv uden for institutionsregi. Tilbuddet består af to huse og en ejendom med 6 lejligheder, der hver især kan imødese den unges individuelle udviklingstrin, behov for personale, støtte, omsorg og behandling.

Personalet består af flere faggrupper med bagrund og relevant uddannelse inden for det sundhedsfaglige, pædagogiske og psykologiske felt. Ligeledes har institutionen egen psykiatrisk konsulent tilknyttet, der kan varetage såvel behandling som udredning og afklaring.

Vores 3 afdelinger

Frydendalsvej 29

I nr. 29 er der plads til 8 unge. Varigheden af opholdet er afhængig af individuel problemstilling og behandlingsbehov, men det ses hyppigt med en varighed på 1-3 år.

Frydendalsvej 8

I nr. 8 er der plads til 6 unge. Varigheden af opholdet er afhængig af individuel problemstilling og behandlingsbehov, men ses hyppigt med en varighed på 1-3 år.

Udslusningslejlighederne

I Valby er der plads til 6 unge. Varigheden evalueres løbende, men er typisk 1 – 2 år.

Generelt

Den unges forløb i Husene på Frydendalsvej tilrettelægges altid med udgangspunkt i den unges individuelle behov.

Således vil et typisk forløb starte i nummer 29, med henblik på flytning til nummer 8 og herefter udslusningsbolig efterhånden som den unge stabiliseres, kommer i trivsel og kan forvalte sig selv på en mere og mere hensigtsmæssig måde. Dette i forhold til såvel hverdagsgøremål som til beskæftigelse/uddannelse og øvrige forhold i livet.

De tre huse er derfor alle indrettet til at imødese de forskellige behov for behandling, intervention og omsorg, som den unge måtte have på sin vej mod et selvforvaltende voksenliv uden for institutionsregi.

Ikke alle unge vil have behov for at skulle igennem alle tre trin på Frydendalsvej, og der er derfor mulighed for at tilpasse og tilrettelægge et forløb, der passe til den enkelte unge og dennes problemstillinger.

Forløbet er altid noget, som aftales mellem sagsbehandler, den unge og Frydendalsvej.

Citater fra 3 tidligere beboere:

På Frydendalsvej formåede man at favne mig, da jeg havde det sværest. Midt i den hårdeste periode i mit liv, fik jeg de rammer og den støtte jeg havde brug for til at gennemføre en 2-årig HF. Jeg fik hjælp til at opbygge en hverdag og sikre mig en fremtid, som jeg ellers havde mistet alt håb om i en alt for ung alder.

 

På Frydendalsvej fik jeg medansvar for min egen udvikling. Jeg fik lov til at vurdere hvad jeg syntes, var det bedst for mig og når det ikke gik som jeg havde regnet med, hjalp Frydendalsvej mig med at komme op på bene igen. Dette gav mig mod til at udfordre mig selv og opnå mine drømme. Jeg lever et lykkeligt og stabilt liv i dag, og det er takket være Frydendalsvej.

At ha boet på Frydendalsvej har haft en enorm betydning for mig, mit velvære, og ikke mindst min udvikling som person. Jeg har lært utroligt meget om andre, mig selv, men også det at være ung og skulle finde sin plads i samfundet i et tempo der matchede det jeg havde brug for.

Det har formet mig som menneske, og givet mig en utrolig belast som jeg har taget med mig videre i livet, og dagligt gør brug af i mit arbejds såvel privatliv. Foruden venskaberne  røverhistorierne, og de til tider lidt mærkelige teenage konflikter man har været en del af. Så har det ovenud været en tid jeg ser tilbage på med stor glæde😊