Velkommen til Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende institution beliggende centralt på Frederiksberg. Vi er både botilbud og opholdssted og modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107. Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg samt en ejendom med seks to værelses lejligheder i Valby.

Vores målgruppe er unge mellem 15 og 28, som er udfordret psykisk og socialt, de fleste har psykiatriske diagnoser, som skizofreni, OCD, angst, selvskade, personlighedsforstyrrelser og lign.

Vores indsats er tilrettelagt så den ændres efterhånden som beboeren modnes til nye udfordringer, ligesom overgangen fra børneanbringelse til voksentilbud er integreret i tilbuddet, et typisk forløb hos os fungerer som en 3 trins “raket” hvor man efter en periode flytter til et hus med mindre pædagogisk støtte, for til sidst at bo i udslusning.

målgruppen er kendetegnet ved at være relativt skrøbelig, hvorfor en ekstrovert eller stærkt forulempende adfærd ikke kan rummes, da vores beboere har stor glæde af et roligt miljø.

Vores 3 afdelinger

Frydendalsvej 29

I nr. 29 er der plads til 8 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Frydendalsvej 8

I nr. 8 er der plads til 6 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Udslusningslejlighederne

I Valby er der plads til 5 unge. Varigheden evalueres løbende, men er typisk 1 – 2 år.

Generelt

Den unges forløb i Husene på Frydendalsvej planlægges altid på baggrund af, hvad den enkelte unge har behov for.

Det er en mulighed, at den unge via sin udvikling kommer til at bo i alle tre afdelinger. Det kan dog være, at den unge har brug for et andet forløb og f.eks. flytter direkte ind i nr. 8 eller springer udslusningsboligen over.

Forløbet er altid noget, som aftales mellem sagsbehandler, den unge og institutionen.

Frydendalsvej 29 er basen, oftest er det her den unge først flytter ind. I den indledende fase er nøgleordene omsorg og struktur. Der lægges vægt på, at den unge i eget tempo kan genoptage kompetencer og indgå i nye relationer. Herudover startes samarbejde med den unge omkring pædagogisk handleplan. I nr. 29 er der døgnbemanding og der stiles mod, at den unge og den unges kontaktperson opnår en bæredygtig relation. Den unge tilbydes høj grad af omsorg, støtte og vejledning.

Frydendalsvej 8 er det naturlige skridt videre hvor der støttes op om den udvikling der er sket i nr. 29. I nr. 8 støttes den unge i, at turde stå alene, udvikle selvstændighed og tage ansvar. I nr. 8 er der ikke nattevagt, men tilsyn af nattevagt fra nr. 29. Endvidere er der ikke personale i huset fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Den unge får en kontaktperson som arbejder videre med de mål som er opsat i nr. 29. I nr. 8 tilbydes omsorg og støtte samt i høj grad guiding, vejledning og coaching.

Udslusningslejlighederne på Gl. Jernbanevej i Valby udgør rammerne for den sidste fase i den unges forløb. Her støttes den unge i, at kunne fungere selvstændigt i samfundet. Dette indebærer at varetage en selvstændig bolig, økonomi, kontakt til offentlige instanser og, i det hele taget, at tage ansvar for egen videreudvikling. Den unge støttes her af de medarbejdere, som den unge kender fra opholdet i nr. 8.