Vores værdier

Vores Mission

Gennem et samarbejde mellem de unge, deres netværk og den unges kommune, ønsker vi at skabe et miljø, hvor de unge kan udvikle sig til selvhjulpne, selvstændige mennesker, som ansvarligt kan tage vare på deres liv.

Anerkendelse

Den unge er hovedpersonen i sit eget liv. Når mennesker bliver mødt med anerkendelse, skabes der mulighed for udvikling. Anerkendelse handler bl.a. om at:

 • se og søge at forstå den positive intention bag menneskers adfærd og valg
 • vi tager afsæt i det, der er, og bestræber os på at nære realistiske og respektfulde forventninger
 • se den unge som medansvarlig i samarbejdet om handleplaner
 • forstå at den unge bærer kimen til udvikling og at udvikling fremmes i ”det anerkendende rum”

Ligeværdighed

 • Vi betragter beboere og personale som ligeværdige, i samarbejdet om de unges liv.
  Vi er ikke jævnbyrdige, men hver især har vi ansvar for forskellige ting.
  Personalet og ledelsen skal skabe rammer for de læreprocesser de unge gennemgår i løbet af deres ophold hos os.
  Ledelse og personale skal ligeledes sørge for, at rammerne er trygge.
  De unge skal gennem opholdet støttes i og lære, at tage ansvar for sig selv, så de efterfølgende kan klare sig og få et godt liv.

Respekt for det enkelte individ

 • Vi respekterer at alle i deres udgangspunkt er forskellige
 • at selvom den adfærd et menneske har ikke er hensigtsmæssig, kan det godt være udtryk for at man gør sit bedste, med de muligheder man har.

Faglighed

 • Faglighed er det fundament arbejdet med de unge hviler på.
 • Det er vigtigt at have respekt for den gennemgribende indflydelse de unges lidelse kan have.
 • Vores faglige kunnen og viden skal altid udfordres af ny viden på vores område.