Vores værdier

Vores Mission

Gennem et samarbejde mellem de unge, deres netværk og den unges kommune, tilstræber vi at skabe et miljø, hvor den unge kan udvikle sig til et selvforvaltende, voksent menneske, som ansvarligt kan tage vare på eget liv og egen trivsel.

Anerkendelse

Den unge er hovedpersonen i sit eget liv. Når mennesker bliver mødt med anerkendelse, skabes der mulighed for udvikling. Anerkendelse handler bl.a. om at:

  • se og søge at forstå den positive intention bag det enkelte menneskes deltagelse og valg i de kontekster, hvori de indgår.
  • vi tager afsæt i det, der er, og bestræber os på at nære realistiske og respektfulde forventninger.
  • se den unge som medansvarlig i samarbejdet om handleplaner og egen udvikling.
  • forstå at den unge bærer kimen til udvikling og at udvikling fremmes i ”det anerkendende rum”.

Ligeværdighed

Vi betragter de unge og personalet som ligeværdige, i samarbejdet om den enkelte unges udvikling.
Vi er ikke jævnbyrdige, men hver især har vi ansvar for forskellige ting.
Personalet og ledelsen skal skabe rammer for de processer, de unge gennemgår i løbet af deres ophold hos os.
Ledelse og personale skal ligeledes sørge for, at rammerne er trygge.

Respekt for det enkelte individ

Vi viser respekt og forståelse for den unges behov, forudsætninger og ønsker for livet.

Vi tager udgangspunkt i den unge og dennes forudsætninger.

Vi møder den unge med åbenhed og loyalitet og har troen på, at den unge altid vil yde sit bedste, ud fra formåen.

Vi drager omsorg og nærvær for det enkelte.

Faglighed

Faglighed er det fundament, arbejdet med de unge hviler på.

Det tilstræbes således, at personalet har de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne imødese behandling og håndtering af den unges individuelle problemstilling og udfordringer. Denne faglighed er funderet i et grundlæggende kendskab til psykiatriske diagnoser og symptomer, der relaterer sig hertil. Behandlingsarbejdet er på denne måde funderet i en teoretisk referenceramme, som omsættes i konkret pædagogisk praksis.