Vores værdier

Ligeværdighed

Alle er lige meget værd som mennesker. Den unge og pædagogen er ligeværdige samarbejdspartnere. Der lægges bla. vægt på at:

 • lytte og blive lyttet til
 • bestræbe sig på fordomsfrihed
 • acceptere forskellighed
 • kunne undskylde og indrømme fejltagelser
 • give og tage plads

Anerkendelse

Den unge er hovedpersonen i sit eget liv. Når mennesker bliver mødt med anerkendelse, skabes der mulighed for udvikling. Anerkendelse handler bl.a. om at:

 • se og søge at forstå den positive intention bag menneskers adfærd og valg
 • vi tager afsæt i det, der er, og bestræber os på at nære realistiske og respektfulde forventninger
 • se den unge som medansvarlig i samarbejdet om handleplaner
 • forstå at den unge bærer kimen til udvikling og at udvikling fremmes i ”det anerkendende rum”

Åbenhed

Vi søger at holde os åbne, fordomsfri og nysgerrige. Åbenhed handler om at:

 • støtte de unge i at være på opdagelse i forhold til hvad, de kan og hvem de er
 • fremme dialog på en fordomsfri måde, så der åbner sig muligheder

Troværdighed

Vi skal som voksne være til at stole på. Troværdighed indebærer at:

 • være tydelig og reflekterende i samarbejdet med de unge
 • være autentisk

Tilgængelighed

Vi bestræber os på at være tilgængelige for de unge. Tilgængelighed handler om at:

 • lytte til den anden og lytte til sig selv
 • være kontaktbar både verbalt og nonverbalt
 • sige ja og nej på autentisk vis
 • være nærværende