Download brochure

 Miljøterapi

Miljøterapi er rammen for en af de behandlingsformer, som anvendes i Husene på Frydendalsvej.

Miljøterapi er en hedhedsorienteret og sammenhængende metode, som tilgodeser de følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder som den unge kan have. Miljøterapiens mål er at skabe rammer og muligheder som medvirker til at skabe en positiv og selvstændig udvikling hos den enkelte unge, samt at lære og støtte den unge til at blive bedre i stand til tilknytning og til at indgå i sociale relationer og fællesskaber.

I miljøterapi lægges der vægt på at hverdagen for hver enkelt ung er planlagt så den er struktureret og værdifuld.

I miljøterapi tages udgangspunkt i at styrke den enkelte unges selvværd og identitet.

I miljøterapi lægges der vægt på at skabe et trygt, hjemligt og omsorgsfuldt miljø med passende udfordringer, rummelighed og støtte.

Det pædagogiske personale forsøger at indrette hverdagen og dens aktiviteter efter principper som tilgodeser og støtter den enkelte unge og gruppen af unge til, at blive bedre til at klare en hverdag i og uden for huset. Og det lange ophold i vores forskellige afdelinger muliggør at den unge kan træne daglige gøremål, såsom personlig hygiejne, indkøb, madavning, rengøring mm.

Endvidere får den unge mulighed for, i samvær med både medarbejdere og husets øvrige unge, at træne og udvikle sociale færdigheder. Dette gøres når vi fx. laver mad sammen, er på udflugter, spiser sammen, afholder beboermøder, daser i haven eller på sofaen, er i sommerhus osv. 

Vores beliggenhed centralt på Frederiksberg er en attraktiv faktor i det miljøterapeutiske arbejde. Vii lægger vægt på at bruge lokalmiljøet både ifht. indkøb, skolegang, fritidsinteresser mm. samt i.f.m. fælles udflugter til cafeer, teatre, parker, biografer, bowling centre osv.

 

 Relationsbehandling

I husene på Frydendalsvej indtager arbejdet med relationer en central og dynamisk plads.

Det lange behandlingsforløb muliggør og sikrer tid til opbygning af en bæredygtig relation til den enkelte unge.

Den enkelte unge får en medarbejder som kontaktperson. Kontaktpersonens tilgang er præget af en høj faglighed og tilgængelighed, åbenhed, ligeværdighed og anerkendelse. Kontaktpersonen er tovholder af forløbet og den som sikrer at den unges handleplan er dynamisk og med til at skabe udvikling hos den unge.

For såvel kontaktpersonen, som for husets øvrige medarbejdere, handler vores arbejde og samvær med den unge om vedholdenhed og kontiunitet samt om at anerkende de unge, at se hvem de er, og hvad de kommer med, såvel deres ressourcer som deres udfordringer. Herunder anerkender vi den unges ret til at føle sig afhængig uden at blive udnyttet og retten til uafhængighed uden at blive afvist.

Udviklingen i relationerne øger den unges kontakt til eget selvværd, hvorved oplevet afhængighed gradvis afløses af evnen til tilknytning og øget selvstændighed.

 

 Pædagogiske handleplaner

I Husene på Frydendalsvej arbejder vi struktureret og målrettet med interne pædagogiske handleplaner. Dette sker i samarbejde med den unge, og hele det pædagogiske team inddrages.

I handleplanen kortlægger kontaktperson og den unge, samt det pædagogiske team,  den unges ressourcer og udfordringer. Det leder senere til at, kontaktpersonen og den unge sammen finder de væsentligste udviklingsfelter, den unge skal have hjælp til under opholdet, samt hvilken pædagogisk praksis dette kræver.

Der sikres løbende opfølgning og evaluering af hver enkelt ungs handleplan.

Der lægges stor vægt på at den unge medinddrages i processen.

Der lægges vægt på at en unge "medbringer " sin handleplan, når den unge flytter imellem husene.

Processen med pædagogiske handleplaner sikrer høj faglighed, medinddragelse af den unge, ensartet tilgang til det pædagogiske arbejde, målbarhed i forhold til hvilken indsats som virker samt at vores pædagogiske praksis er i overensstemmelse med institutionens værdigrundlag

 

 Familiesamarbejde

I husene på Frydendalsvej anser vi den unges familie som en ressource og vi lægger vægt på at samarbejde med og medinddrage den unges ttteste familie. Og altid ud fra en respekt for hvad den enkelte unge magter og ønsker.

Den unges kontaktperson inviterer altid, i forbindelse med indskrivningen, familien til et møde. På mødet forholder vi os nysgerrigt og respektfuldt  til hvordan den enkelte families normer og rammer er. På mødet forsøger vi at lave aftaler omkring den unge som familien kan støtte op om.

Vi inviterer oftest til familiesamtale med vores psykiatriske konsulent. Dette med henblik på at høre familiens version af den unges forløb og især med henblik på at støtte op om den unge og den unges familie.

Vi har tradition for en årlig julefest for unge og deres familier og håber at kunne udvide traditionen med en sommerfest.

Ud over det beskrevne er vi åbne for de fleste former for samvær og samtaler med den unge og dennes familie. Ofte ringer famiien til os, ofte har vi uformelle møder her eller i familiens hjem, ofte kommer familie og spiser med, ofte deltager familie, sammen med kontaktpersonen,i møder med sagsbehandler mv.

Copyright © Husene på Frydendalsvej 2018